MUSTAFA TOP
  GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI
 

GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI

Üzerinden elektrik akımı geçen her iletken bu akıma karşı bir direnç gösterir.Bu direnç iletkenin 2 ucu arasındaki gerilimin düşmesine neden olur.Bu nedenle kullanılacak güce göre uygun kablo seçimi için gerilim düşümü hesabı yapılır. İç tesisat yönetmeliklerinde gerilim düşümü hesabı oldukça detaylı ve karışıktır.Biz özetle anlatacak olursak ;

-Aydınlatma ve priz linyelerinde %1.5 i ,

-Motor beslemelerinde %3 ü geçmemelidir.

-Orta gerilim ve Yüksek gerilim tesislerinde %5 ile %10 arasında değişmektedir.

Tek fazlı sistemlerde gerilim düşümü ;

%e = 100 xL x P yada %e = 0.074 L x P
.........K x S x U²............................S

Üç fazlı sistemlerde gerilim düşümü ;

%e = 200 x L x P yada %e = 0.0124 L x P
.........K x S x U².............................S

Orta gerilim tesislerinde gerilim düşümü ;

%e = RxcosQ+XxsinQ) xPxL......... %e < % 10 olmalıdır.
..................10xU²

UYGULANMIŞ PROJEDEN ÖRNEKLER

1- 500 kW güç 70 mt. Mesafede ki Ana Dağıtım Panosundan beslenecektir.Müsade edilen gerilim düşümü %1.5 dur.Gerekli kablo kesiti ;

% e = 0.0124 L x P
.................... S

S = 0.0124 70 x 500
.................... 1.5

S = 289.3 mm² olarak bulunur ve en yakın kesit 300 mm² olduğundan 3x300+150 mm² kesitli kablo kullanılır.

2- 70 kW güç 200 mt. Mesafeye 3x150+70 mm² lik kablo ile taşınacaktır.Gerilim düşümü ;

% e = 0.0124 L x P
.................... S

%e = 0.0124 200x70
.................... 150

%e = 1.15 < 1.5 olduğundan kesit uygundur.

3- 35 kV XLPE izoleli, çelik tel zırhlı, üç damarlı, bakır iletkenli kablo için;

Trafo gücü = 3x2000 kVA

Trafo max. yükleme katsayısı = 0,8

P = 5000x0,57 = 4800 kVA

U = 34.5 kV

L = 1.4 km

CosQ = 0,8 sinQ = 0,6

Akım Kontrol Hesabı

P = √3 x U x I

I= 4800
...1.73 x 34.5

I= 80.4 A

3x95/16 mm2 XLPE bakır kablo 313 A akım taşımaktadır.

313 A > 80.4 A olduğundan uygundur.

Gerilim Düşümü Hesabı

%e = (RxcosQ+XxsinQ) xPxL
............... 10xU²

3x95/16 mm2 XLPE bakır kablo için; R = 0,193 ohm/km , X = 0,099 ohm/km

%e = (0.193 x 0.8 + 0.099 x 0.6) x 4800 x 1.2 = 0.1
................... 10 x (34.5)²

% 0.1 < % 10 olduğundan kesit uygundur.

Kablo kesitinin büyük seçilmesinin nedeni elverişsiz zemin ve alt yapı problemlerine karşı mukavemetli olmasıdır.

 
  MADE BY MUSTAFA TOP  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=