MUSTAFA TOP
  aydınlatma
 

 
                                    AYDINLATMADA KULLANILAN BAZI TERİMLER
Işık:
Renk: Farklı dalga boylarındaki ışınların insan beyninde yaptığı çağrışımlardır. Bir ışık demetinin rengini tayfsal özellikleri belirler.
Ultraviyole
100 – 380 nm
Mor
380 – 436 nm
Mavi
436 – 495 nm
Yeşil
495 – 566 nm
Sarı
566 – 589 nm
Turuncu
589 – 627 nm
Kırmızı
627 – 780 nm
Kızılötesi
780 – 10.000 nm
Tablo 1 : Renklerin spektrumdaki dalga boyları
Görme: Göze giren ışığın doğurduğu duyumsal izlerle, dış çevredeki ayrıntıların algılanması olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle görme, ışığın nesnelerden geçerken yada yüzeylerinden yansırken uğradığı nicel yada nitel değişiklerle göze gelmesi sonucu algılanmasıdır.
Uzay açı: içerisinden belirli bir ışık akısı geçen koni veya piramit şeklindeki uzay parçasına uzay açı denir ve ile gösterilir. 1m²’lik düzlemi gören uzay açının değeri 1 steradyan olarak tanımlanır.
Işık akısı: Bir ışık kaynağından ışıyan akının göze etkiyen kısmına ışık akısı denir ve ile gösterilir. Birimi lümendir ve ışınımın parlaklık duyusu uyandırma yeteneğini temsil eder. Toplam ışık akısı ise bir kaynaktan çıkan ve uzayın muhtelif kısımlarına yayılan ışık akılarının toplamı olarak tanımlanır.
Işık miktarı: Belli bir etki süresi için bir kaynaktan çıkan toplam ışık akısı olarak tanımlanır ve Q ile gösterilir. Birimi lümen saniye veya lümen saattir.
Işık şiddeti: Noktasal bir ışık kaynağının herhangi bir doğrultusundaki ışık şiddeti, bu doğrultuyu içine alan uzay açısından çıkan ışık akısının, uzay açıya bölümü olarak tanımlanır. Birimi Candela’dır ve ‘cd’ ile gösterilir. 1 lümenlik ışık akısının 1 steradyanlık uzay açısından çıkması durumunda ışık şiddeti 1 cd olur.
Aydınlık düzeyi: Birim yüzeye düşen toplam ışık akısı o yüzeyin aydınlık düzeyi olarak tanımlanır ve E ile gösterilir. Birimi lüx’tür.
Parıltı: Bir doğrultusundaki parıltı o doğrultudan görünen birim yüzeyden çıkan ışık şiddetidir ve L ile gösterilir. Birimi nesneler için nit, ışık kaynakları için stilb’tir.
Dalga teorisine göre ışık, elektromanyetik ışınlanma(radyasyon) enerjisinin gözle görülebilen bir şeklidir. Belli bir yayılma hızına, frekansa ve dalga boyuna sahiptir. İnsanoğlu bu elektromanyetik dalgaların sadece dalga boyu 380 nm ile 780 nm arasında değişen ve renk olarak tanımlanan kısmını görebilir.

Fotoğrafik uyarma: Fotoğrafçılıkta çok kullanılan bu kavram aydınlık düzeyi ve bunun etki süresi ile orantılıdır ve U ile gösterilir. Birimi lüx saniye’dir.

Fotometrik ışıntı: Işık yayan bir yüzeyin ışık akısı yoğunluğudur ve R ile gösterilir. Birimi phot’tur. Tanımı aydınlık düzeyine benzer fakat, fotometrik ışıntı aktif, aydınlık düzeyi ise pasif bir büyüklüktür.

Fotometrik Yasalar

Kosinüs Yasası: Paralel ışınlardan oluşan ışık demetine maruz kalan bir S yüzeyinin aydınlık şiddeti ışık akısının yüzeye geliş açısı olan değerine bağlı olarak değişir. Işık akısı sabit kabul edilirse yüzeydeki aydınlık şiddetinin değişimi tamamen ışık akısı ile yüzey arasındaki açıya bağlı olacaktır. Yani, ışık akısı yüzeye ne kadar dik gelirse yüzeyin aydınlık şiddeti o kadar yüksek olacaktır. Işık kaynaklarının verimli kullanılması konusunda ışık kaynağından çıkan ışığın yüzeye geliş açısı önemli rol oynamaktadır.

Uzaklıkların Karesi İle Ters Orantı Yasası: Işık kaynağını noktasal olarak düşünürsek, kaynaktan herhangi bir doğrultusuna dik düzlemlerdeki aydınlık şiddetleri, düzlemlerin kaynağa olan uzaklıklarının karesiyle ters orantılıdır. Herhangi bir ışık kaynağından belli bir uzaklıkta bulunan yatay düzlemin aydınlık şiddeti, düzlemin kaynağa olan uzaklığına ve ışık akısının yüzeye geliş açısına bağlıdır.

Lambert Yasası: Lambert yasasına göre, her doğrultudaki parıltısı sabit olan yüzeye ışık yayan yüzey veya ideal dağıtıcı yüzey denir. Bir yüzey Lambert Yasasına göre ışık yayıyorsa mattır.

Talbot Yasası: Bir ışık kaynağının parıltısı periyodik olarak değişir ve bu değişme göze sabit bir parıltı kaynağı gibi gözükürse kaynağın bu titreme frekansına kritik titreme frekansı denir. Bir ışık uyarımının kritik titreme frekansına eriştikten sonra sürekliymiş gibi görünmesi ilk defa Talbot tarafından bulunmuştur. Bu yasa fotometride daha çok ışığı zayıflatma yasası olarak kullanılır.

Aydınlık şiddeti
Işık akısı Ø
Parıltı (L)
Işık şiddeti (l)
ÇALIŞIRKEN VE DİNLENİRKEN AYDINLATMA ŞARTLARI FARKLIDIR. BU FARKLAR BASİT OLARAK AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

İNSAN DURUMU
ÇALIŞIRKEN
DİNLENİRKEN
YER DURUMU
İŞYERİ
KONUT
AYDINLIK ŞİDDETİ
1000 LUX
100 LUX
GÖLGELER
AÇIK
KOYU
DÜZGÜNLÜK FAKTÖRÜ
½
1/10
IŞIK RENGİ
BEYAZ
SICAK BEYAZ
 
ODA AYDINLATMA VERİMİ
TAVAN
0,80
0,50
0,30
DUVAR
0,50
0,30
0,50
0,30
0,10
0,30
ZEMİN
0,30
0,10
0,30
0,10
0,30
0,10
0,30
0,10
0,30
0,10
Oda indeksi
k=
 
ODA VERİMİ
0,60
0,24
0,23
0,18
0,18
0,20
0,19
0,15
0,15
0,12
0,15
0,80
0,31
0,29
0,24
0,23
0,25
0,24
0,20
0,19
0,16
0,17
1,00
0,36
0,33
0,29
0,28
0,29
0,28
0,24
0,23
0,20
0,20
1,25
0,41
0,38
0,34
0,32
0,33
0,31
0,28
0,27
0,24
0,24
1,50
0,45
0,41
0,38
0,36
0,36
0,34
0,32
0,30
0,27
0,26
2,00
0,51
0,46
0,45
0,41
0,41
0,38
0,37
0,35
0,31
0,30
2,50
0,56
0,49
0,50
0,45
0,45
0,41
0,41
0,38
0,35
0,34
3,00
0,59
0,52
0,54
0,48
0,47
0,43
0,43
0,40
0,38
0,36
4,00
0,63
0,55
0,58
0,51
0,50
0,46
0,47
0,44
0,41
0,39
5,00
0,66
0,57
0,62
0,54
0,53
0,48
0,50
0,46
0,44
0,40
 
Aşağıda kullanılacak yere göre gereksinilen ampul sayısını bulmak için bir örnek
tablo düzenlenmiştir. Hesaplama yapmadan önce bu tablo dikkatle incelenmelidir.

 


ARMATÜRÜN KULLANILDIĞI YERLER
BÜRO
GENİŞLİK
a (m)
8
UZUNLUK
b(m)
10
ALAN
A=axb(m2)
80
YÜKSEKLİK
H(m)
3
ARMATÜRLE ÇALIŞMA YÜZEYİ
ARASINDAKİ YÜKSEKLİK
 
              h=H-0.85 (m)
 
2.15
 
ODA İNDEKSİ
k=
k=
ODA VERİMİ ( )
Tavan-Duvar-Zemin
0.80-0.50-0.10
GEREKLİ AYDINLATMA ŞİDDETİ
E(Lux)
300
ARMATÜR TİPİ
 
ARN 140
LAMBANIN IŞIK AKISI
Ø(Lümen)
2100
ODA AYDINLATMA VERİMİ
0.46
 
LAMBA SAYISI
            n=
n=
 
AYDINLATMA BİRİMLERİ ve DENKLEMLERİ
Aydınlatma tekniği, bir sistemde ekonomik ve kaliteli bir aydınlık sağlanması için gerekli hesap yöntemlerini kapsamaktadır. Bir aydınlatma hesabında genel olarak aşağıdaki yöntem kullanılır.
Aydınlatılacak bölgenin ortalama aydınlık şiddeti, aydınlatma amacına uygun olarak ilgili tablodan alınır ve diğer veriler yardımıyla en uygun armatür ve ampulün cins ve miktarı hesaplanır. Hesap yöntemi ve denklemler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
 
DENKLEMLER
DENKLEM
SEMBOLÜ
AÇIKLAMA
Z=
Z
Ampul sayısı
ØT
Gerekli toplam ışık akısı (lm)
ØL
Bir ampulün verdiği ışık akısı (lm.)
 
k=
 
k
Bölge indeksi (mahal boyutlarına bağlı olarak)
a
Uzunluk (m)
b
Genişlik (m)
h
Işık kaynağının çalışma düzlemine olan yüksekliği (m)
H
Işık kaynağının zeminden yüksekliği (m)
H1
Çalışma düzleminin zeminden yüksekliği
 
ØT=
E
Gerekli aydınlık seviyesi (LUX) tablodan seçilir
A
Aydınlatılacak bölgenin alanı (m2)
d
Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir)
 
Tesisin ışığı yansıtma verimi. Aydınlatma sahasını sınırlayan tavan, duvar ve zeminin yansıtma faktörlerine, bölge indeksine ve seçilen armatür tipine bağlı olarak tablodan seçilir.
VERİLER
ODA BOYUTLARI
KİRLENME FAKTÖRÜ: 1.25
AYDINLIK ŞİDDETİ
ARMATÜR TİPİ
“TL” 54/40 w ampulün verdiği ışık akısı ØL
a=13 m.
TAVAN: AÇIK 0.8
E=500 LUX
(TABLODAN SEÇİLİR)
TMS 240
b=5.5 m.
DUVAR: HAFİF KOYU 0.5
LAMBA TİPİ
H=3 m.
ZEMİN: KOYU 0.1
“TL” 54/40 W.
2100 Lümen
HESAPLAMA YÖNTEMİ
SIRA NO
İSTENİLEN
DENKLEM
HESAPLAMA
SONUÇ
1
h
h=H-h1
h=3-0.85 m.
h=2.15 m.
 
2
 
k
k=
k=
 
k=2
3
 
Tesisin aydınlanma etkinlik faktörü (Tablodan seçilir)           =0.46
4
d
Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir)                             d=1.25
5
A
A=axb
A=13x5.5 m
A=71.5 m2
 
6
 
ØT
ØT=
ØT=
ØT=97146
 
7
 
Z
Z=
Z=
 
Z=46 adet
8
“TL” 54/40 W
Z=46 adet fluoresant ampul kullanılacak
9
T MS 240
Bir armatürde 2 adet “TL” 54/40 W. fluoresant ampul olduğuna göre
10
Z/2
büro aydınlatmasında 23 adet TMS 240 armatür kullanılacaktır.
Büro aydınlatmasını armatür sayısına göre tekrarlarsak
 
11
 
E
E=
E=
 
E=497 LUX
                                                 Bir büro aydınlatmasında E= 497 Lux’lük bir aydınlatma seviyesi elde edilir.
 
YANSITMA BİLGİLERİ
 
Tavan, duvarlar ve çalışma düzlemi-
 
 
 
 
 
 
nin ışık yansıtma katsayıları.
YAPI MALZEMELERİ
 
 
DUVAR BOYALARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavan
Duvarlar
Çalışma
Ak ağaç,huş ağacı
0,50
 
Beyaz
0,30-0,70
 
 
 
Düzlemi
Meşe,açık renk,parlatılmış
0,25-0,35
 
Açık gri
0,40-0,60
 
0,8
0,8
0,3
Meşe,koyu renk,parlatılmış
0,01-0,15
 
Orta gri
0,25-0,35
 
0,8
0,5
0,3
Sunta,krem rengi
0,50-0,60
 
Koyu gri
0,10-0,15
 
0,8
0,3
0,3
Granit
0,20-0,25
 
Mavi
0,15-0,20
 
0,5
0,5
0.3
Kireç taşı
0,35-0,55
 
Açık yeşil
0,45-0,55
 
0,5
0,3
0,3
Mermer,parlatılmış
0,30-0,70
 
Koyu yeşil
0,15-0,20
 
0,7
0,7
0,2
Harç,açık renk;kireç badana
0,40-0,45
 
Açık sarı
0,60-0,70
 
0,7
0,5
0,2
Sıva(Alçı)
0,90
 
Kahverengi
0,20-0,30
 
0,7
0,3
0,2
Kum taşı
0,20-0,40
 
Pembe
0,45-0,55
 
0,8
0,8
0,1
Ahşap kaplama (Doğal)
0,20-0,30
 
Koyu kırmızı
0,15-0,20
 
0,8
0,5
0,1
Çimento,beton,çıplak
0,20-0,30
 
 
 
 
0,8
0,3
0,1
Kiremit,kırmızı,yeni
0,10-0,15
 
 
 
 
0,5
0,5
0,1
 
 
 
 
 
 
0,5
0,3
0,1
 
 
 
 
 
 
0,5
0,3
0,1
 

 

  lux lux
KONUTLAR
Oturma Odaları 50 500
Mutfaklar 125 250
Yatak Odaları 50 250
Giriş holü,merdivenler,çatı karı,ambar,garajlar 50 250
BÜROLAR    
Resim büroları,kadastro,harita 2500  
Projeler,teknik resim,mimari 750  
Dekoratif resim ve krokiler 500  
Muhasebe ile ilgili aygıtlar 500  
Hesaplamalar  400  
Daktilo odası 500  
Belgelerin bulunduğu salon 100  
Yönetim büroları 250  
Bekleme salonları 150  
Konferans salonları 200  
Kantinler 150  
OKULLAR    
Yuvalar,anaokulları 100  
Sınıflar 200  
Jimnastik salonları 100  
İlkokullar,sınıflar 250  
Deney sınıfları 300  
Toplantı salonu 150  
Jimnastik salonu 150  
Meslek Okulları    
Biçme ve ütüleme salonları 400  
Mutfaklar 250  
İlk ve ortaokul düzeyindeki teknik okullar    
Sınıflar 250  
Resim sınıfları 400  
Atölyeler 250  
HASTANELER    
Doktor Odaları 100  
Çalışma masaları 400  
Dispanser    
Genel aydınlatma 150  
Dispanser masaları 400  
Yedek odalar  150  
Toplantıodası 100  
Laboratuvarlar    
Araştırma salonları 250  
Çalışma masaları 400  
Tanı ve terapi odaları(genel aydınlatma) 250  
Tanı masası 500  
Operasyon odası (genel aydınlatma) 500  
Operasyon masası 20000 10000
Sterilizasyon odası 400  
X rayonu servisi (ayarlanabilir aydınlatma) 80  
Dişle ilgili servis,büro için (genel aydınlatma) 250  
Hasta koltuğu 5000  
WC 50  
Doğum Servisi    
Annelerin yatakları 5000  
Çalışma salonu (genel aydınlatma) 250  
Çocukların odası 100  
Bekleme salonları 100  
Hastaneler için özel odalar (genel aydınlatma) 50  
Yatak aydınlatması 200  
HOTEL VE RESTORANTLAR    
Banyolar 100  
Aynalar(ek aydınlatma) 200  
Hol ve merdivenler 50  
Mutfaklar 250  
Odalar 50  
Yatak ucu aydınlatması 150  
Büro masası 200  
Tuvalet masası 150  
Önemli Mekanlar    
Konferans salonları 75  
Platform 200  
Sergileme ve tanıtmalar 150  
Salonlar 50  
Restorantlar 75  
Barlar 75  
ÇAMAŞIRHANE    
Yıkama yeri 150  
Onarım sayım,işaret 200  
Özel parça onarımı 400  
     
     
CAM FABRİKASI    
Karıştırma 150  
Fırınlama,soğutma 150  
Mak. İşleme salonu 150  
Ölçüye göre kesme 200  
Parlatma 200  
Pahlandırma 400  
Gravür işleme   1000
Kontrol    1000
ÇELİK FABRİKASI
Haddehane 150  
Boru çubuk tel im. 200  
Galvanizasyon 200  
Makine dairesi 150  
Kalite kontrol 400  
YÜKSEK FIRIN    
Kömür ve cevher deposu 50  
Yükleme 100  
Kontrol kapakları 150  
Fırın kapakları bakımı 100  
Demir kütük deposu 50  
Çelik fabrikası 150  
KERESTE FABRİKASI    
Makine ile ilk kesme 150  
Y. Hassas işleme 200  
Hassas işleme 400  
KAYNAK    
Genel aydınlatma 250  
Hassas ark kaynağı 2500  
DÖKÜMHANE    
Maça imali (hassas) 350  
Maça imali (kaba) 200  
Döküm salonu 200  
Temizleme parit 200  
Kontrol    1000
AYAKKABI FABRİKASI    
Kesim ve seçme 1000  
Model hazırlanması  1000  
İnce kesim 1000  
Kauçuk hazırlama 125  
Vernikleme 200  
Volkanize,kesme 200  
Taban hazırlama 400  
MAKİNE ATÖLYELERİ    
Kaba işleme 250  
İnce işleme ve parlatma 400  
Çok ince işleme 2500  
GİYİM SANAYİ    
Kumaşların denetimi    
Açık renkli kumaşlar 1500  
Koyu renkli kumaşlar 2500  
Kesim ve Ütüleme    
Açık renkli kumaşlar 500  
Koyu renkli kumaşlar 1000  
Dikme ve Çeşitlendirme    
Açık renkli kumaşlar 750  
Koyu renkli kumaşlar 1500  
BOYAMA    
Belirginleştirme, ayırma,yıkama,temizleme 200  
Denetleme ve lekelerin çıkarılması 1500  
Ütüleme    
Makine ile ya da elle 500  
Katlama ve üzerinde değişiklikler yapma 750  
TEKSTİL SANAYİ    
Pamuk    
Pamukların açılıp, karıştırılması,ayrılması 100  
Tarama,makaradan geçirme,iplik durumuna getirme 200  
Haddeden geçirme 400  
Denetleme    
Sabit parçalar 400  
Hareketli (hızlı) parçalar 1500  
İpek ve sentetik telli kumaşlar 100  
Koyu renkli ipliklerle çalışma 750  
Dokuma 400  
Yün    
Yünlerin açılıp, karıştırılması,ayrılması 100  
Denetleme 400  
Tarama,çekip uzatma,çirişleme,bükme,mekik geçirme 200  
Haddeden geçirme    
Beyaz 200  
Renkli 400  
Dokuma    
Beyaz 400  
Renkli 750  
SERAMİK SANAYİ    
Öğütme,filitreleme ve kurutma kompanzasyonu 100  
Foprmlama,bitirme ve temizleme 150  
Reklendirme ve parlatma 400  
Reklendirme ve parlatma(ince detaylar) 750  
MAĞAZALAR    
Vitrinler 1000  
Büyük kentlerdeki satın alma merkezleri(genel aydınlatma) 1000  
Spotla ek aydınlatma 5000  
Diğer yerlerde (genel aydınlatma) 500  
Spotla ek aydınlatma 2500  
Mağaza İç Mekanı    
Büyük mağazalar 500  
Büyük kentlerin ticaret merkezleri 500  
Diğer yerler 250  
DEPOLAR    
Genel mağazalar(az uğranan bölümler) 25  
Fabrika Mağazaları(çok uğranılan bölümler)    
Büyük parçaların yeri 50  
Küçük parçaların yeri 100  
Çok küçük parçaların yeri 200  
MÜZELER 150  
Tablolar(bölgesel aydınlatma)   200
Heykel ve diğer nesneler 400  
TİYATROLAR    
Giriş ve fuaye 200  
Salon 50  
Orkestra yeri 100  
İBADETHANE 80  
SİNEMALAR    
Giriş ve kasa 200  
Fuaye 50  
Salon 100  
SPOR SALONLARI    
Stad 200  
Futbol alanı 100  
Antreman alanı 25  
Tenis kortu 250  
Paten sahası 15  
Paten sahası/yarışmalar için) 40  
EKMEK FIRINLARI    
Karışım salonları 200  
Hamur reyonları 125  
Fermantasyon salonu 125  
Hazırlama salonu 200  
Fırınların bulunduğu salon 150  
Süsleme ve soğutma 250  
Ambalaj salonu 150  
DEĞİRMENLER    
Karıştırma tem. 200  
Ambalaj salonu 100  
Mamul kontrolü 400  
Silo temizliği 100  
TREN İSTASYONLARI    
Bekleme salonları 100  
Bilet alma ve büroların bulunduğu yerler 400  
Serinleme ve dinlenme salonları 150  
Bavul emanet yeri 200  
Peronlar 100  
WC 100  
GARAJLAR    
Atölye 250  
Tezgahtar 500  
Yağlama bölümleri 150  
Yağlama yerleri 250  
Yıkama yerleri 250  
Park yerleri 50  
Sergileme salonları 400  
OTOMOBİL FABRİKALARI    
Şasilerin toplanması,birleştirilmesi 200  
Şasilerin dizilimi 400  
Döşemenin yapımı,çeşitli parçaların toplanıp birleştirilmesi 300  
Genel birleştirme 400  
Bitirme ve denetleme 750  
BOYA FABRİKALARI 150 1000
MATBAA    
Matris imali 400  
Harflerin hazırlanması 200  
Renk ayırımı   1000
Baskı yeri 250  
Mizampaj masası 500  
KAĞIT FABRİKASI    
Karıştırma odası 150  
Kağıt makinaaları 200  
Kesme dek. 200  
Kontrol laboratuvarı 400  
KİMYA SANAYİ    
Elle çalıştırılan fırınlar,sabit kurutucular ve kristalizasyon kapları 150  
Ototmatik fırınlar,buharlı kazanlar,damıtma kolonları 150  
Koyulaştırma kazanları,nitrasyon,elektroliz 150  
UÇAK ENDÜSTRİ    
Kaynak, cıvata ve taşlama 250  
Boya kabini 400  
Parçaların işlenmesi 400  
İnce kaynak 250 2500
Montaj 400  
İşin tamamlanması 400  
Kanat ve parça montajı 400  
UÇAK HANGARI    
Bakım yeri 250  
Motor bakımı 400  
SABUN ENDÜSTRİSİ    
Toz sabun imali 150  
Markalama,paket 150  
Kalıplama,ambalaj 250  
TÜTÜN FABRİKASI    
Kurutma  150  
Ön hazırlama 150  
Kontrol ve seçme   1000
Sigara makinaları 400  
KONSERVE ENDÜSTRİSİ    
Yiyecek ayıklama 200  
Yıkama temizleme 200  
Renklerin ayrılması   1000
Gerekli parçaları ayırma 300  
Kutulara koyma mek. 300  
Kutulara koyma elle 200  
Boş kutuların kontrolü   1000
Kutu kaynağı 300  
Paketleme-ambalaj 150  
SÜT ENDÜSTRİSİ    
Sterilizasyon odası 150  
Pastorizasyon odası 150  
Kalıpların yıkanması 150  
Soğuk odalar 150  
Krema ayrılması 150  
Şişelerin seçimi 200  
Şişe yıkama makinası 400  
Doldurma salonu 125  
Laboratuvar 400  
ŞEKER ENDÜSTRİSİ    
Kesme, karıştırma 200  
Temizleme,arıtma 400  
Renk kontrolü 750  
Depolama 50  
ELEKTRİK SANTRALİ    
Yanma hav. haz. Tesis 50  
Akümülatör dairesi 100  
Kazan bakım atölyesi 100  
kazanların ön kısmı 50  
Kazana yakıt yük. 100  
DIŞ AYDINLATMA    
Genel halka açık aydınlatma    
Yerleşim bölgesinin dışı,ana trafik arteri 20  
Belediyeler arası anayol 15  
Belediyeler arası yol 10  
Yerleşim Bölgesinin İçi    
Kent içindeki hızlı dolaşım yolları 20  
Yakın yollar 20  
Tüneller(gün boyunca aydınlatma) 100  
Giriş aydınlatması 1000  
Gece aydınlatması 30  
Sanayi bölgesindeki liman ya da sokaklar 10  
Kıyı, tevsiye havuzu ya da köprü 10  
Trafiği olan ticari cadde 10  
Trafiği önemli olmayan ticari cadde 7.5  
Trafiği olan konutlu cadde 7.5  
Trafiği olmayan konutlu cadde 5  
Önemli bir çıkmaz sokak 15  
Dağıtım garları 10  
Bağımlı İşletmeler    
Taşıma bölgeleri 20  
Stoklama(doldurma ve boşaltım) 20  
Gözetleme aydınlatması 5  
Girişler 50  
Yükleme platformları 50  

 
  MADE BY MUSTAFA TOP  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=